ΣΤΑΥΡΑΤΗ ΑΛΕΞΙΑ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310/867611-6977319329
ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 15 54640
2310/867611-6977319329