ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310886486-6944444262
ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 24 Α 54641
2310886486-6944444262