ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ - Ηλεκτρική Οικιακή Βοήθεια - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρχαιολογικού Μουσείου 25 Θεσσαλονίκη