Μακεδονία

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρχαιολογικού Μουσείου 25 Θεσσαλονίκη