ΚΥΡΠΙΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310/868642
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 4 54641