ΚΥΡΠΙΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2310/868642
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 4 54641