Βιοιατρική Ερμού

Θεσσαλονίκη - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Ερμού 53, 546 23 Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης