Ιππικοί Όμιλοι-Θεσσ/νίκη (Κ.Ε.Ι.Θ.)

Γραφεία 2310-311013
Βηλαρα 2
Γραφεία 2310-311013