Πρώην Στρατόπεδο Παύλου Μελά

Θεσσαλονίκη - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

Λ. Λαγκαδά