ΑΦΟΙ Κ.ΜΑΡΚΑΔΑ Ο.Ε.

Θεσσαλονίκη - ΝΕΑΠΟΛΗ

Αγ.Στεφάνου 46