Φαρμακεία Θεσσαλονίκης-Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης

Χρυσοστόμου Σμυρνης και Νικολάου Πλαστήρα