Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο-Θεσσαλονικη-Σταυρουπολη Βενιζελου Ελευθ. 1+Μεσολογγιου

Βενιζελου Ελευθ.+Μεσολογγιου