ειδικός παιδιατρος Μπαρμπαλιάς Ιωάννης

Θεσσαλονίκη - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

2313068777
Στρατηγού Μακρυγιάννη 6, 56431