ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤ.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θεσσαλονίκη - ΝΕΑΠΟΛΗ

2310620499
Ίμβρου 9