Κουφωματάς Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

Αργύρη Εφταλιώτη 6 Σταυρούπολη – 56430