ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

2310665059
Θερμοπυλών 25