ΒΑΧΑΡΑΚΙΔΟΥ Δ. ΑΝΝΑ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αμπελοκήπων 32, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη, 56430