ΚΟΥΡΕΙΟ ΒΑΣΙΛΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Γρ. Λαμπράκη 5, Θεσσαλονίκης, 56429