ΚΑΖΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310277988- 6944926467
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 33 56727
2310277988- 6944926467