ΜΙΝΤΟΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ανδρέου Δημητρίου 27, Θεσσαλονίκη, 52625