ΤΗΛΕΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΛΙΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

Λαγκαδά 285