ΕΚΟ-Θεσσαλονίκη-Αμπελόκηποι

Λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου 100