ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

28ης Οκτωβρίου 150