ΑΝΔΡΕΟΥ Ε.-ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ.Χ.

Θεσσαλονίκη - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 2