ΑΝΔΡΕΟΥ Ε.-ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ Χ. Ο.Ε. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Θεσσαλονίκη - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

Κολοκοτρώνη 2