ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310656100
ΓΡΗΓ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 1 56429