Μουσικές Ταβέρνες-Θεσσαλονίκη-Πλατεία Αθωνος

Τηλ.2310262762
Δραγουμη Ιων. 24
Τηλ.2310262762