Ηλεκτρικό Ρεύμα - Επίσημος Συνεργάτης ELPEDISON

Θεσσαλονίκη - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Πτολεμαίων 30, Θεσσαλονίκη