ΜΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Αγγειοχειρουργοί
ΕΓΝΑΤΙΑ 54