Παπαϊωάννου Κ. Ιωάννης Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βασιλέως Ηρακλείου 21