Παπαϊωάννου Κ. Ιωάννης Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Ορθοπεδικοί
Βασιλέως Ηρακλείου 21