Εκκλησίες-Θεσσαλονίκη Άγιος Μηνάς

Άγιος Μηνάς
Ίωνος Δραγούμη 10
Άγιος Μηνάς