Χιονάτη-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Ιωνος Δραγούμη 14