ΣΟΥΝΤΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΡΜΟΥ 18