Η Ρούγα

Θεσσαλονίκη - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

2310241727
Στοά Καρύπη 28