Ούζου Μέλαθρον

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ : 2310-220043
Ελευθερίου Βενιζέλου 23
Τηλ : 2310-220043