ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310540924
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 37 54630