ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

3,06977E+11
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 37 54630