ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Ορθοπεδικοί
3,06977E+11
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 37 54630