ΕΝΕΧΥΡΟΔΑΝΕΙΣΤΗΡΙΟ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310508185
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 43