ΧΑΛΑΤΖΟΥΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Θεσσαλονίκη - ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 118, ΧΑΡΙΛΑΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ