ΤΡΥΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΧΑΡΙΛΑΟΥ

2310.316816
ΓΥΜΝ. ΜΙΚΡΟΥ 2 & ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 137