Ασφαλιστικά ταμεία-Θεσσαλονίκη-Νεάπολη-ΟΑΕΕ (Πρωην ΤΑΕ-ΤΣΑ-ΤΕΒΕ)Τμήμα Νεαπόλεως(1834)

Αγαθουπόλεως 2