Αδιατάρακτη κοπή μπετόν σε όλη την βόρεια Ελλάδα

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Γεωργίου σεφερη 76 Νεάπολη