Εθνική Τράπεζα-Θεσσαλονίκη-Νεάπολη

Ελευθερίου Βενιζέλου