ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΟΥΣΙΟΥ ΟΕ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

Θεσσαλονίκη - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ