Ελιά Λεμόνι

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

2310413415
Βασ. Όλγας 211