ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310/424445
ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 178 54646