Διανομή διαφημιστικών εντύπων στην Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ 2, Καλαμαριά