Αντιπροσωπείες Porsche-Θεσσαλονίκη

Sportscar Macedonia Τηλ. 2310440055 fax. 2310440455 inforporsche@sportscarmacedonia.gr
Εθνικής Αντιστάσεως 130
Sportscar Macedonia Τηλ. 2310440055 fax. 2310440455 inforporsche@sportscarmacedonia.gr