ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΕΧΝΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ''NEFES''

Θεσσαλονίκη - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Aμβροσίου 5