ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΠΝΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Παπάφη 81, θεσσαλονίκη