Απειρωτάν

Θεσσαλονίκη - ΧΑΡΙΛΑΟΥ

2310300159
Γυμν. Mικρού 32