ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ MECCANICO, ΧΑΡΙΛΑΟΥ

Θεσσαλονίκη - ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΥ ΜΙΚΡΟΥ 10, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ